Untitled Document
  JOJI HIROTA: Japanese Drums (NTSC)  
 
Composer: Joji Hirota, Traditional
Artist: Joji Hirota, Yukiko Kato, Kumiko Suzuki, Emi Watanabe, Akinori Fujimoto, Ayako Tabo, Yoshinori Hayashi
Label: ARC Music
Catalogue No.: EUDVD0013
Format: DVD
Barcode: 5019396001350