Untitled Document
  Master of Chinese Percussion  
 
Composer: Dun Tan, Wen-cheng Lu, Zhen-gui Li, Traditional, Zhi-shun An
Artist: Hok-man Yim
Label: Marco Polo Chinese
Catalogue No.: 8.225942HDCD
Format: CD
Barcode: 0636943594223